/>


AMBIN
Jacob Herrewijnen
Hoflaan 57
3241 GK Middelharnis

0187-48 92 97
06 57 88 38 35

KvK 24426864

info@ambin.nl

Klik hier voor de route

Copyright 2014 AMBIN

 
AMBIN Thermografie

Energiekosten zijn hoog en worden vrijwel jaarlijks hoger, uit ervaring weten we dat veel woningen warmtelekken bevatten en deze lekken zijn middels thermografie te zien. met een infrarood camera kunnen we zien waar aan de buitenzijde van de woning warmte ontsnapt. dure warmte!
dus voor ons onzichtbare zaken zijn middels zo'n camera te zien en te registreren, denk dan bv. aan slechte of geen isolatie, tochtwering die niet goed is, slechte beglazing, koudebruggen, vochtproblemen door condensatie.
maar ook heel andere zaken kunnen we opsporen, we zien hoe vloerverwarming loopt, kunnen problemen in de meterkast opsporen en zelfs kapotte cellen van zonnepanelen detecteren! u zie de mogelijkheden zijn vele.

Meest duidelijk is een opname waarbij de temperatuurverschillen tussen binnen en buit het grootst zijn dus 's winters en in donker zijn de meest ideale omstandigheden.

AMBIN gaat assisteren met de aanbieding van Deltawind om voor hun leden een warmtescan uit te voeren, een minimale scan van 4 foto's zonder verdere rapportage om snel aan te tonen of men een evt. isolatieprobleem heeft.